fbpx

Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων στην εποχή του COVID-19

παγκοσμια ημερα νεων δεξιωτητων

Δεξιότητες για μια ανθεκτική νεολαία στην εποχή του COVID-19 και ακόμα παραπέρα

Η Παγκόσμια Ημέρα Δεξιότητας Νεολαίας του 2020 θα πραγματοποιηθεί σε ένα προκλητικό πλαίσιο. Τα μέτρα πανδημίας και lockdown λόγω COVID-19 οδήγησαν παγκοσμίως, στο κλείσιμο των ιδρυμάτων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TVET), απειλώντας τη συνέχεια της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Εκτιμάται ότι σχεδόν το 70% των μαθητών παγκοσμίως επηρεάζονται από το κλείσιμο σχολείων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Οι ερωτηθέντες σε μια έρευνα για τα ιδρύματα TVET, που συλλέχθηκαν από κοινού από την UNESCO, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και την Παγκόσμια Τράπεζα, ανέφεραν ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει γίνει ο πιο συνηθισμένος τρόπος μετάδοσης δεξιοτήτων, με σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, την προετοιμασία, τη συνδεσιμότητα ή ακόμα και τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.

Πριν από την τρέχουσα κρίση, οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες από τους ενήλικες να είναι άνεργοι και συχνά αντιμετώπιζαν μια παρατεταμένη περίοδο μετάβασης από το σχολείο στην εργασία. Στις κοινωνίες μετά τον COVID-19, καθώς οι νέοι καλούνται να συμβάλουν στην προσπάθεια ανάκαμψης, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για να διαχειριστούν επιτυχώς τις εξελισσόμενες προκλήσεις και την ανθεκτικότητα για να προσαρμοστούν στις μελλοντικές διαταραχές.

Γιατί είναι σημαντική η Παγκόσμια Ημέρα Δεξιοτήτων Νέων;

Η αύξηση της ανεργίας των νέων είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες στον σημερινό κόσμο, τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι τελευταίες παγκόσμιες τάσεις απασχόλησης για τη νεολαία του 2020: Η Τεχνολογία και το μέλλον των θέσεων εργασίας δείχνουν ότι από το 2017, υπήρξε ανοδική τάση στον αριθμό των νέων που δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται ή εκπαιδεύονται (NEET).

Το 2016 υπήρχαν 259 εκατομμύρια νέοι που ταξινομήθηκαν ως NEET – ένας αριθμός που αυξήθηκε σε περίπου 267 εκατομμύρια το 2019, και προβλέπεται να συνεχίσει να ανεβαίνει στα 273 εκατομμύρια περίπου το 2021. Όσον αφορά το ποσοστό, η τάση αυξήθηκε επίσης ελαφρώς από τα 21,7% το 2015 σε 22,4% το 2020 – υπονοώντας ότι θα χαθεί ο διεθνής στόχος για μείωση του ποσοστού NEET έως το 2020.

Ορισμένη από τη Γενική Συνέλευση το 2014, η Παγκόσμια Ημέρα Δεξιότητας Νέων είναι μια ευκαιρία για τους νέους, τα ιδρύματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TVET), και τους ενδιαφερόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να αναγνωρίσουν και να γιορτάσουν τη σημασία του εξοπλισμού των νέων με δεξιότητες για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα.

Τι ρόλο παίζει η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση;

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι κεντρικής σημασίας για την επίτευξη τoου προγράμματος δράσης του 2030.

Το όραμα της Διακήρυξης Incheon: Η εκπαίδευση 2030 καλύπτεται πλήρως από τον Στόχο Αειφόρου Ανάπτυξης 4, «Εξασφάλιση εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης ποιότητας και προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους». Η εκπαίδευση 2030 αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση σε προσιτή ποιότητα, σε Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (TVET). στην απόκτηση τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για απασχόληση, στην αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα · στην εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ των φύλων και στη διασφάλιση της πρόσβασης των ευάλωτων ατόμων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το TVET αναμένεται να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές απαιτήσεις οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής φύσης, βοηθώντας τους νέους και τους ενήλικες να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα, προωθώντας δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και υποστηρίζοντας τις μεταβάσεις στις πράσινες οικονομίες και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Το TVET (technical and vocational education and training) μπορεί :
  1. να εξοπλίσει τους νέους με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων για αυτοαπασχόληση.
  2. να βελτιώσει την ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις δεξιοτήτων από εταιρείες και κοινότητες, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να αυξήσει τα επίπεδα των μισθών.
  3. να μειώσει τα εμπόδια πρόσβασης στον κόσμο της εργασίας, για παράδειγμα μέσω της μαθησιακής μάθησης, και να διασφαλίσει ότι οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν, αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται.
  4. επίσης να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για άτομα με χαμηλή εξειδίκευση που είναι ανήλικοι ή άνεργοι, εκτός σχολικής νεολαίας και ατόμων που δεν είναι στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση (NEETs).

Πηγή Κειμένου & Video: www.un.org/en/observances/world-youth-skills-day

Post a Comment