fbpx

Ποια είναι τα μειονεκτήματα του ChatGPT;

chatgpt

Τους τελευταίους μήνες η έλευση του ChatGPT έχει φέρει τα πάνω κάτω στον χώρο της τεχνολογίας. Τα πλεονεκτήματα και οι εφαρμογές του το καθιστούν ένα από τα must have εργαλεία σε ειδικότητες όπως προγραμματισμός, δημιουργία περιεχομένου και ψηφιακό μάρκετινγκ. Ωστόσο, μετά το «κρότο» που δημιούργησε, αρκετοί χρήστες έχουν εντοπίσει κάποιες αδυναμίες και μειονεκτήματα σε σχέση με την ποιότητα αποτελεσμάτων του.

Στο κείμενο που θα ακολουθήσει θα δούμε μερικά μειονεκτήματα του ChatGPT σε σχέση με την δημιουργία περιεχομένου.

Πίνακας περιεχομένων

1)Αναγνώσιμα αποτελέσματα από AI προγράμματα εντοπισμού περιεχομένου

2)AI και Συναισθηματική Νοημοσύνη

3)Δεν δίνει άμεσες απαντήσεις

4)Παράγει λανθασμένες πληροφορίες

5)Δίνει ουδέτερες απαντήσεις

6)Είναι σε στάδιο προσαρμογής

 

1)  Αναγνώσιμα αποτελέσματα από AI προγράμματα εντοπισμού περιεχομένου

Στον πανεπιστημιακό χώρο και όχι μόνο, αρκετά χρόνια πριν το ChatGPT, είχαν κυκλοφορήσει προγράμματα εντοπισμού περιεχομένου λογοκλοπής. Έχοντας το AI μπει πλέον στην καθημερινότητα πολλών, τα προγράμματα εντοπισμού έχουν πολλαπλασιαστεί. Ακόμα και η Open Ai, η οποία αποτελεί την εταιρία δημιουργίας του ChatGPT, έχει δημιουργήσει το New AI classifier το οποίο μπορεί να διακρίνει αν ένα κείμενο έχει γραφτεί από κάποια μηχανή παραγωγής περιεχόμενου ή από έναν άνθρωπο. Επίσης, μπορεί να μας υποδείξει και μια πιθανότητα-score για το κατά πόσο αυτό το κείμενο έχει γραφτεί α

πό ένα πρόγραμμα AI. Όσο υψηλότερο είναι ένα score, κοντά στο 100%, η πλατφόρμα μας επιβεβαιώνει αν έχει γραφτεί ή όχι ένα κείμενο από AI μηχανές.

Εντούτοις, ακόμα και οι AI detectors κάνουν λάθη και έχουν δρόμο μπροστά τους. Εμείς θέτοντας του ένα κείμενο το οποίο έχει γραφτεί από το ChatGPT, η απάντηση του AI detector είναι ότι δεν γνωρίζει (δεν είναι σαφές) αν ένα αυτό έχει δημιουργηθεί ή όχι από κάποιο AI εργαλείο.

New AI classifier

Ενδεικτικά μερικά προγράμματα αναγνώρισης AI περιεχομένου:

2) AI και Συναισθηματική Νοημοσύνη

Στις περισσότερες απαντήσεις ερωτημάτων, το ChatGPT δίνει κυρίως ένα άθροισμα λέξεων ως απαντήσεις. Εκφράσεις οι οποίες έχουν πιο βαθύ νόημα, μεταφορές, παρομοιώσεις και άλλα «προϊόντα» λεξιλογικών κατασκευών που συμπεριλαμβάνουμε σε προτάσεις, δεν χρησιμοποιούνται από το ChatGPT. Σε μεγάλο βαθμό το ChatGPT χρησιμοποιεί ένα επίσημο λόγο ο οποίος βασίζεται σε μια λογική σύνταξη της γλώσσας, στο οποίο εκλείπουν διαδικασίες ενσυναίσθησης. Δηλαδή, των διαδικασιών προσαρμογής του λόγου, ανάλογα με το ύφος των ερωτημάτων που δέχεται από τον χρήστη.

Επιπρόσθετα, η ενσωμάτωση σε ικανοποιητικό βαθμό των συναισθηματικών διαδικασιών στην παραγωγή λόγου είναι ένα από τα μειονεκτήματα του ChatGPT. Γενικότερα, αυτό αποτελεί και μια πρόκληση στον χώρο του AI (Artificial Intelligence). Ωστόσο, όλο και περισσότερες έρευνες έχουν κάνει αρκετά σημαντικά βήματα, με στόχο να ενσωματωθεί η συναισθηματική νοημοσύνη στα υπάρχων και νέα εργαλεία AI που θα δημιουργηθούν.

3) Δεν δίνει άμεσες απαντήσεις

Πολλές φορές θέτοντας ένα ερώτημα στο ChatGPT, αναμένουμε κάποιες φορές μια πληρέστερη και άλλες φορές μια πιο συνοπτική απάντηση. Το ChatGPT προσπαθεί να κάνει μια σύνθεση των πληροφοριών που βρίσκει και να δώσει μια εκτενή απάντηση. Αυτό πολλές φορές δεν έχει χρησιμότητα για έναν χρήστη καθώς μπορεί να αναζητά μια επιβεβαιωτική και σύντομη απάντηση.

Σε αντίθεση με τα structured snippets της google που καρφιτσώνονται στην κορυφή ως κατάλληλες και άμεσες απαντήσεις το ChatGPT δίνει ένα μακροσκελή κείμενο. Αυτό αρκετές φορές μπορεί να είναι και μη βέλτιστο και χρήσιμο, τουλάχιστον στον βαθμό που έχει προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί έως τώρα το ChatGPT.  Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που αναμένεται να αλλάξει πλέον με την ενσωμάτωση του ChatGPT στην Bing & Edge. Στο πλαίσιο αυτό θα αναμένεται να δούμε απαντήσεις η οποίες είναι πιο σχετικές και παρουσιάζουν αντίστοιχη αποτελεσματικότητα με τα structure snippets της google.

4) Παράγει λανθασμένες πληροφορίες

Μερικές φορές το ChatGPT παράγει λανθασμένες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, μπορεί να προσφέρει πληροφορίες οι οποίες είναι ανακριβείς. Αρκετοί χρήστες, στο πλαίσιο αυτό έχουν βρει ευφάνταστους τρόπους να μπερδέψουν την AI μηχανή. Πολλοί εξ’ αυτών όχι μόνο το κατάφεραν αλλά και πήραν απαντήσεις που «εξέθεσαν» κάποιες πτυχές του ChatGPT.

5) Δίνει ουδέτερες απαντήσεις

Πολλές φορές, η ουδετερότητα χαρακτηρίζεται ως πλεονέκτημα ή μια θετική ιδιότητα στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Εντούτοις, όταν θέτουμε ερωτήσεις, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, θέλουμε να λάβουμε άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με το ChatGPT. Τις περισσότερες φορές η μηχανή AI «παίρνει» ουδέτερες θέσεις. Κάτι τέτοιο δεν ικανοποιεί και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ανθρώπων που τείνουν να παίρνουν θέση σε ερωτήματα.

6) Είναι σε στάδιο προσαρμογής

Το ChatGPT βρίσκεται σε στάδιο προσαρμογής και εκμάθησης.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Το ChatGPT θα έχει και νέες εκδόσεις της μορφής που έχουμε τώρα με πιο βελτιωμένες λειτουργίες και πιθανότατα πιο ποικιλόμορφο τρόπο σύνταξης προτάσεων. Τα αποτελέσματα που λαμβάνει από την έναρξη του μέχρι και σήμερα από ερωτήσεις χρηστών, δίνουν χρήσιμες πληροφορίες σε τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το ChatGPT όπως οι διαδικασίες μηχανικής μάθησης. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται με στόχο ο αλγόριθμος να εκπαιδευτεί και να προσαρμοστεί περισσότερο στις πιθανές απαντήσεις που θέλουν οι χρήστες.

Συμπεράσματα

Αν και έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συζήτησης σε σχέση με τα μειονεκτήματα και προβλήματα του ChatGPT, έχουν καλλιεργηθεί ωστόσο, υπέρμετρες προσδοκίες σε σχέση με τις μελλοντικές του δυνατότητες. Αυτό είναι και κάτι λογικό. Οι  φιλοδοξίες των χρηστών αρχίζουν και μεγαλώνουν «βλέποντας» ένα ταβάνι χωρίς κορυφή. Η χρηστικότητα του σε σχέση με την δημιουργία περιεχομένου, η παραγωγή κώδικα αλλά και άλλες χρήσεις του, σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, παραμερίζουν τα μειονεκτήματα του.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο το ChatGPT είναι σε στάδιο ανάπτυξης και εκπαίδευσης. Οι χρήστες του πρέπει να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες και με άλλες πηγές δεδομένων αν θέλουν να είναι σίγουροι για τα αποτελέσματα των ερωτήσεων τους.

Ενώ η ερευνητική διαδικασία προχωράει, είναι πολύ πιθανό να δούμε στο άμεσο μέλλον «μηχανές» σαν το ChatGPT ή και το ίδιο να ενσωματώνουν και την συναισθηματική νοημοσύνη. Η ανάπτυξη πολύπλοκων τεχνητών νευρωνικών δικτύων αλλά και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στο άμεσο μέλλον θα συμβάλει στην προσπάθεια αυτή σε μεγάλο βαθμό. Η ανάπτυξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο προηγμένα συστήματα, τα οποία θα αλληλοεπιδρούν καλύτερα φέρνοντας πιο φυσικά και διαισθητικά αποτελέσματα.

Το μόνο που μένει είναι το διαπιστώσουμε στο άμεσο μέλλον.

Αν σου άρεσε το άρθρο και θέλεις να λαμβάνεις πρώτος τα τελευταία μας κείμενα, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο newsletter μας εδώ

Για περισσότερα σε σχέση με το SEM, το SEO αλλά και άλλα θέματα από το χώρο του e-commerce και του Digital Marketing μπορείτε να δείτε στο blog μας εδώ.