fbpx

Ιατρικό Μάρκετινγκ: Γιατί πλέον είναι αναγκαίο;

Ιατρικό Μάρκετινγκ

Ο τομέας της Ιατρικής και συγκεκριμένα της προληπτικής ατομικής υγείας και περίθαλψης αποτελεί πυρήνα στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ζήτηση για ιδιωτικούς ιατρούς και κατά συνέπεια για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, δείχνουν να έχουν εκρηκτική άνοδο τα τελευταία χρόνια. Ο μειωμένος χρόνος των ατόμων, οι ποιοτικές υπηρεσίες καθώς και η εξατομικευμένη προσέγγιση, αποτελούν βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός ιατρού.

Παρά ταύτα, τα τελευταία έτη δεν έχει αυξηθεί μόνο η ζήτηση για ιατρούς αλλά και η προσφορά υπηρεσιών από ιατρούς. Επομένως, οι συνεχείς προκλήσεις και ο ανταγωνισμός, «απαιτούν» νέες μεθόδους διαφήμισης και μια στρατηγική μάρκετινγκ όπου θα επιτρέψει σε ένα ιατρό να προωθεί αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του.

Γιατί όμως να διαφημιστώ; Αφού έχω δουλειά!

Η ταχύτητα και η ευκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο δίνει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης για ένα ιατρό. Εκεί που στο παρελθόν έπρεπε κάποιος να ρωτήσει 2-3 γείτονες  για να του προτείνουν π.χ. ένα καλό καρδιολόγο στην γειτονιά, πλέον το διαδίκτυο προσφέρει εύκολα και γρήγορα τις κατάλληλες πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, οι κριτικές σε έναν ιατρό, το επαγγελματικό του προφίλ (ιστοσελίδα, φωτογραφίες από το ιατρείο του, το βιογραφικό του) καθώς και ο τρόπος προώθησης του μέσα από τις πλατφόρμες και τα social media, μπορούν να του δώσουν την δυνατότητα να είναι η νο1 επιλογή.

Τι είναι το Ιατρικό Μάρκετινγκ;

Το Ιατρικό Μάρκετινγκ αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο του Μάρκετινγκ. Βασικός στόχος είναι μέσα από τον κλάδο αυτό να γίνει ανάδειξη των υπηρεσιών και εφαρμογών ιατρικής τεχνολογίας στον τομέα της υγείας καθώς και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Μέσα από την δημιουργία μιας μάρκετινγκ στρατηγικής, στόχος είναι να γίνουν ορατές οι ζητούμενες υπηρεσίες, η πληροφόρηση του κοινού, καθώς και η δημιουργία διαφημίσεων με στόχο την ενημέρωση σε σχέση με τα οφέλη της προληπτικής ιατρικής και περίθαλψης κ.α.

Μέθοδοι και τρόποι προώθησης ιατρικών υπηρεσιών

Οι μέθοδοι προώθησης και διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών ποικίλουν. Από την μια, μπορεί να γίνει στα «παραδοσιακά» μέσα, όπως η τηλεόραση, οι εφημερίδες, περιοδικά, μέσα από την οργάνωση περιπτέρων σε σχετικά συνέδρια και εκδηλώσεις. Από την άλλη, μέσα από το digital marketing, όπου και δίνεται η δυνατότητα να προωθηθούν με αρκετούς τρόπους, όπως:

1) Δημιουργία διαφημίσεων στα social media

Μέσα από τα social media δίνεται η ευκαιρία προώθησης ιατρικού περιεχομένου το οποίο θα αναδείξει τα οφέλη της παροχής μια ιατρικής υπηρεσίας. Μέσα από την δημιουργία περιεχομένου αλλά και διαφημιστικών εκστρατειών, προσφέρεται η δυνατότητα της έμμεσης προώθησης υπηρεσιών, επαναστόχευσης επισκεπτών και ακολούθων στα social media καθώς και η δημιουργία προφίλ που αποπνέουν εμπιστοσύνη σε δυνητικούς πελάτες κατά την ερεύνα-αναζήτηση ιατρικών υπηρεσιών.

*Η δημιουργία διαφημίσεων σε σχέση με τις Ιατρικές υπηρεσίες, έχει εκπαιδευτική και ενημερωτική μορφή και δεν εντάσσεται σε διαφημίσεις άμεσης «πώλησης» υπηρεσιών. Επιπλέον, οι διαφημίσεις αυτές πρέπει να είναι συμβατές με τις διατάξεις και νομοθεσίες που υπεισέρχονται στο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό, οι διαφημίσεις αυτές να πραγματοποιούνται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό με στόχο την δημιουργία διαφημιστικού περιεχομένου που θα εφάπτει στο ΚΙΔ.

2) Χρήση των Google Ads

Μέσα από τις καμπάνιες αναζήτησης, ένας ιατρός έχει την ευκαιρία να είναι νο1 επιλογή όταν ένας χρήστης αναζητάει κάτι σχετικό με την υπηρεσία που έχει θέσει. Αν για παράδειγμα ένας χρήστης αναζητάει «παθολόγο στο Γαλάτσι», τότε μπορεί να εμφανιστεί μια εξατομικευμένη διαφήμιση ενός ιατρού που έχει ορίσει σχετική διαφήμιση η οποία ανταποκρίνεται στα κριτήρια αναζήτησης του ερωτώμενου.  Επιπλέον, μέσα από τα google ads δίνεται η ευκαιρία να δημιουργηθούν και άλλου τύπου διαφημίσεις (Display, Performance Max, Shopping, App, Video) που μπορούν να προσφέρουν μια ολιστική προσέγγιση.

3) Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η δημιουργία περιεχομένου αποτελεί μια ανερχόμενη τάση στο μάρκετινγκ, η οποία έχει ένα διττό στόχο. Από την μια την ενημέρωση και την δυνατότητα «εκλαΐκευσης» και επεξήγησης ιατρικών φαινομένων και προβλημάτων σε σχέση με την υγεία και την περίθαλψη.  Από την άλλη, την ανάπτυξη του κοινού που αλληλοεπιδρά με έναν ιατρό ή με κάποιο ειδικό στον τομέα της υγείας και πρόληψης. Επιπλέον, μέσα από την χρήση πλατφορμών όπως το Youtube αλλά και social media όπως το Tik Tok, το Instagram και το Facebook δίνεται η δυνατότητα διαμοιρασμού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

4) E-mail Marketing

Η δημιουργία ψηφιακής παρουσίας δίνει την ευκαιρία απόκτησης και αξιοποίησης e-mail πελατών αλλά και ενδιαφερομένων. Μέσα από εξατομικευμένα e-mail, τα οποία φυσικά πρέπει να είναι συμμορφωμένα με τη νομοθεσία GDPR, δίνεται η ευκαιρία να ενημερωθούν δυνητικοί πελάτες αλλά και υπάρχον πελατολόγιο για νέες υπηρεσίες, προσφορές, καθώς και για εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να διανέμει στο πλαίσιο της Μάρκετινγκ στρατηγικής.

5) SEO

Το SEO μέσα από την δημιουργία περιεχομένου, μπορεί να βοηθήσει στην εμφανισιμότητα μιας ιατρικής ιστοσελίδας σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, η χρήση τεχνικών όπως το schema markup στο δομικό πλαίσιο μιας ιατρικής ιστοσελίδας θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες για ένα υψηλότερο indexing σε μηχανές αναζήτησης όπως αυτή της Google. Οι δύο προηγούμενες SEO προεκτάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μια οργανική βελτιστοποίηση μιας ιατρικής ιστοσελίδας με στόχο να είναι ορατή σε πλήθος σχετικών όρων αναζήτησης (ανάλογα με την ειδικότητα και το επάγγελμα που έχει γίνει η προσέγγιση), στην κορυφή της Google.

Σε τι θα με βοηθήσει το Ιατρικό Μάρκετινγκ;

Μερικοί από τους λόγους ανάπτυξης μια στρατηγικής ιατρικού μάρκετινγκ είναι οι παρακάτω:

  • Δημιουργία μιας συνεχής ροής πελατών.
  • Αύξησης της αξιοπιστίας του ιατρικού προφίλ.
  • Δημιουργία υλικού για social media με στόχο την ανάπτυξη εμπιστοσύνης με το κοινό.
  • Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Επιπλέον, η ανάπτυξη μια στρατηγικής μάρκετινγκ μπορεί να ενισχύσει ένα ιατρικό προφίλ και να αναδείξει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με ιατρούς που εντάσσονται ΜΟΝΟ σε ένα ιατρικό marketplace. Και αυτό γιατί; Το μάρκετινγκ δίνει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσετε, να προσεγγίσετε τους πελάτες που επιθυμείτε και να αναδείξετε τα πλεονεκτήματα σας σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Πως μπορώ να ξεκινήσω την διαφήμιση;

Αφετηρία όλων και βήμα πρώτο, είναι η δημιουργία μιας εταιρικής ταυτότητας, του brand identity στο οποίο θα εδραιωθούν και τα επόμενα βήματα. Η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας αποτελεί τον πυρήνα για να δημιουργηθεί η επικοινωνία μεταξύ ιατρείου και δυνητικών πελατών. Βήμα δεύτερο, είναι η κατασκευή μιας προσωπικής ιστοσελίδας ή κατασκευή ιστοσελίδας ιατρείου . Αυτή είναι και το μέσο στο οποίο πρέπει να καταλήξει ο χρήστης, με στόχο να εστιάσει στις ιατρικές υπηρεσίες και να οδηγηθεί σε μια κλήση ή να επικοινωνήσει από μια πλατφόρμα, όπου θα μπορεί να κλείσει το ραντεβού του. Βήμα τρίτο είναι η δημιουργία επαγγελματικής σελίδας/προφίλ στα social media. Τέλος, βήμα τέταρτο αποτελεί ο σχεδιασμός ενός μάρκετινγκ πλάνου (και κατά συνέπεια διαφημίσεων) το οποίο θα αποτελέσει το κύριο μέσο για την διεύρυνση κα την διατήρηση του πελατολογίου.

Συμπεράσματα

Η πρόοδος της τεχνολογίας σε σχέση με το διαδίκτυο καθώς και οι προσφερόμενες δυνατόητες του έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή έχει φυσικά επηρεάσει και τον ιατρικό κλάδο. Όπως αναφέραμε και προηγουμένος, μια καλή σύσταστη δεν φτάνει πλέον. Οι «καταναλωτές» υπηρεσιών έχουν αναπτύξει πιο περίπλοκο κριτήριο και εστιάζουν σε ένα κράμα πληροφοριών που θα λάβουν (ιστοσελίδα, κριτικές, φωτογραφικό υλικό, αξιοπιστία προφίλ στα socia media) πολύ γρήγορα μέσα από το διαδίκτυο.

Η επιλογή της επένδυσης στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάρκετινγκ είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία, αν αναλογιστεί κανείς ότι ανταγωνισμός στα ιατρικά marketplace είναι ολοένα και μεγαλύτερος. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, η δημιουργία εξατομικευμένων διαφημίσεων επιτρέπει την καλύτερη στόχευση πελατών, την ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με στόχο την διεύρυνση και διατήρηση του πελατολογίου.

Όπως επισημαίνει και ο Philip Kotler:

Το πιο σημαντικό για μια επιχείρηση είναι να προβλέπει προς τα πού κατευθύνονται οι πελάτες και να μπαίνει μπροστά τους.

Αν ενδιαφέρεστε για την δημιουργία στρατηγικής μάρκετινγκ και να μάθετε πως να κάνετε υποψήφιους πελάτες να κατευθύνονται προς τα εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

Για να λαμβάνεται πρώτοι τα τελευταία μας άρθρα, μπορείτε να εγγραφτείτε στο Newsletter μας εδώ.